internet top
img g-net sieć komunikaty cenniki g-net kontakt zasieg sieci g-net wireless forum top
img

SIEĆ G-NET

-> Konfiguracja PPPoE
-> FAQ Sieci G-NET
-> Gdzie jesteśmy?
-> Komunikaty
-> Dokumenty, kontakt

SIECI WI-FI

-> Urządzenia WiFi
-> Działanie sieci WLAN
-> Sprawdź prędkość!
-> FAQ sieci WiFi

 

Podstawy działania sieci bezprzewodowych

Sieć bezprzewodowa, znana pod skrótem WLAN (Wireless LAN - Bezprzewodowy LAN) lub WiFi (Wireless Fidelity - Bezprzewodowa Jakość) to najprościej mówiąc sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów. W sieciach tego typu stosuje się urządzenia używające jako medium transmisyjnego fal radiowych 2,4GHz lub rzadziej 5Ghz. Szybkość przesyłu danych zależy od standardu oraz odległości pomiędzy użytymi urządzeniami i wynosi najczęściej 11, 22, 44, 54 lub 108 Mbps.

WiFi używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do przesyłania informacji z jednego punktu do drugiego bez użycia medium fizycznego. Po nałożeniu danych na sygnał radiowy, zajmuje on więcej niż pojedynczą częstotliwość, ponieważ częstotliwość lub (bit rate) modulowanej informacji dodaje się do nośnika. Dlatego też wiele radiowych nośników może współistnieć w tym samym miejscu o tym samym czasie bez wzajemnej interferencji (zakłócania się) tylko wówczas, kiedy fale radiowe są transmitowane na różnych częstotliwościach.

W sieciach wireless, z którymi się spotykacie najczęściej, pasmo 2,4GHz dzielone jest na 14 22MHz kanały - przy czym tylko trzy spośród tych 14 kanałów na siebie nie zachodzą, pozostałe częściowo się pokrywają. W sytuacji więc, kiedy jednocześnie więcej niż trzy kanały są wykorzystywane do transmisji danych, może dojść do stanu, w którym urządzenia, mimo że pracują na różnych kanałach, będą się wzajemnie zakłócać.Schemat rozkładu poszczególnych kanałów w paśmie 2,4GHz


Zasięg i wydajność sieci Wireless LAN zależy od:

  • Czułości urządzeń radiowych i mocy ich nadajników
  • Zysku zastosowanych obustronnie anten (typu i rzeczywistych parametrów)
  • Długości i typu zastosowanego antenowego kabla koncentrycznego
  • Lokalizacji anten: bazowej i klienta (ich wysokość: nad gruntem i nad dachem)
  • Różnicy wysokości pomiędzy tymi antenami
  • Dokładności ustawienia kierunkowego anten nadawczych i klienckich
  • Obecności przeszkód mających właściwości odbijania sygnału lub jego tłumienia
  • Obecności w pobliżu silnych stacji nadawczych (telefonia komórkowa, radary lotnicze)
  • ...pogody...

Sieć radiowa jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie niemożliwe - lub też niewskazane ze względów estetycznych - jest wykonanie tradycyjnej instalacji kablowej. Zastosowanie znajduje również w miejscach, gdzie ważna jest swoboda poruszania się oraz łatwość dostępu do sieci.


.:: Copyrights © G-NET ::. .:: ::. .:: made by Kira ::.

>> Żaden mikroprocesor nie został uszkodzony podczas tworzenia tej strony. <<