internet top
img g-net sieć komunikaty cenniki g-net kontakt zasieg sieci g-net wireless forum top
img

SIEĆ G-NET

-> Konfiguracja PPPoE
-> FAQ Sieci G-NET
-> Gdzie jesteśmy?
-> Komunikaty
-> Dokumenty, kontakt

SIECI WI-FI

-> Urządzenia WiFi
-> Działanie sieci WLAN
-> Sprawdź prędkość!
-> FAQ sieci WiFi

 

Urządzenia wykorzystywane w sieciach radiowych

Ponieważ sieci radiowe są już od dawna bardzo popularnym sposobem uzyskiwania wygodnego dostępu do Internetu, urządzeń w nich wykorzystywanych jest całe mnóstwo. Jako klient, spotkasz się jednak zapewne głównie z dwoma z nich: kartą radiową (do komputera PC albo laptopa) lub z Access Pointem (AP).


Ogólny sposób działania sieci wireless przedstawia poniższy schemat:

Głównym sposobem podłączenia do sieci są jak widać urządzenia radiowe. Klient, posiadając u siebie odpowiednią kartę lub punkt dostępowy z anteną, łączy się bezprzewodowo z nadajnikiem uzyskując w ten sposób dostęp do sieci oraz do udostępnianego za jej pośrednictwem łącza internetowego.

Tam, gdzie klienci skupieni są w niewielkich odległościach (głównie sąsiednie domki jednorodzinne) lub chcą rozprowadzić sygnał na kilka komputerów w swoim domu, stosuje się często również połączenie urządzeń wireless ze standardowym okablowaniem sieciowym. Urządzenie radiowe - w tym przypadku Access Point - łączy się z nadajnikiem sieci providera, natomiast poszczególne komputery wpięte są do niego kablem sieciowym.


Najpopularniejsze rodzaje urządzeń klienckich:


1. Karta radiowa do
komputera stacjonarnego


2. Karta radiowa
dla laptopa


3. Punt dostępowy
- Access Point


1. Karty radiowe dla komputerów stacjonarnych:

Karty radiowe tego typu montowane są wewnątrz obudowy komputera na płycie głównej, dokładnie tak samo, jak zwykłe karty sieciowe i inne (np. karty graficzne, dźwiękowe). Bezpośrednio do karty wpinany jest (przykręcany) kabel prowadzący do anteny odbierającej sygnał z nadajnika providera.

Zastosowanie: Wewnętrzne karty radiowe dla komputerów PC stosuje się zwykle tam, gdzie odległość pomiędzy komputerem a anteną klienta nie przekracza 5 metrów.

Zalety rozwiązania: Karty tego typu są tańsze niż zewnętrzne punkty dostępowe, pozwalają również ograniczyć ilość instalowanych urządzeń i dokonywać konfiguracji sieci bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego.

Wady rozwiązania: Ze względu na praktycznie trwałe połączenie kablowe z anteną, karty takie są najbardziej narażone na awarię w czasie burzy. Nie pozwalają również na dostęp więcej niż jednego użytkownika.


2. Karty radiowe dla laptopów:

Karty radiowe dla laptopów wsuwane są po prostu w gniazdo PCMCIA komputera - można to zrobić bez wyłączania laptopa. Większość nowoczesnych komputerów przenośnych posiada karty radiowe wbudowane bezpośrednio w płytę główną, nie jest więc w zasadzie potrzebna karta zewnętrzna.

Zastosowanie: Karty radiowe PCMCIA stosuje się głównie w laptopach nie posiadających takiej karty zintegrowanej w komputerze oraz tam, gdzie potrzebne są lepsze parametry karty (lepszy odbiór i nadawanie).

Zalety rozwiązania: Główną zaletą kart PCMCIA jest możliwość używania laptopa gdziekolwiek na obszarze, na którym mamy zasięg sieci wireless.

Wady rozwiązania: Zazwyczaj ciężko byłoby podłączyć do tego typu karty zewnętrzną, bardziej czułą antenę, toteż rozwiązanie to stosować można w zasadzie tylko tam, gdzie nadajnik jest stosunkowo blisko.


3. Zewnętrzne urządzenia radiowe jako punkty dostępowe:

Access Pointy są najwygodniejszą formą korzystania z sieci radiowej, ponieważ nie wymagają żadnej ingerencji w komputer ani oprogramowanie. Połączenie z AP tworzy się za pomocą tradycyjnego kabla sieciowego, którego dopuszczalna długość pozwala na przenoszenie (np. podczas przemeblowania) komputera w inne miejsce bez konieczności większych zmian w instalacji dostępowej.

Zastosowanie: Zewnętrzne AP stosuje się zazwyczaj tam, gdzie odległość pomiędzy anteną a komputerem klienta jest zbyt duża na połączenie za pomocą kabla antenowego (zbyt wielkie straty sygnału) lub u klientów, którzy podłączyć chcą do jednej sieci kilka komputerów.

Zalety rozwiązania: AP pozwala na instalację sieci wireless tam, gdzie ze względu na straty wynikające z odległości komputera od anteny nie należy używać kart radiowych. Umożliwia także podpięcie do sieci więcej niż jednego użytkownika - w zależności od tego, ile posiada wejść LAN. Połączenie dwóch AP pozwala również na stworzenie bezprzewodowej podsieci obejmującej całą powierzchnię domu klienta.

Wady rozwiązania: AP jest nieco droższy od karty radiowej, wymaga również zakupienia dodatkowo kabla sieciowego. W przypadku, kiedy montowany jest w trudno dostępnym miejscu, uciążliwa może okazać się konieczność jego okazjonalnego zrestartowania (odłączenia i podłączenia zasilania).


.:: Copyrights © G-NET ::. .:: ::. .:: made by Kira ::.

>> Żaden mikroprocesor nie został uszkodzony podczas tworzenia tej strony. <<